HuisartsenpostCropped -Logo HOB-500

 

U kunt 's avonds, 's nachts, in het weekend en op feestdagen een beroep doen op de huisartsenpost.  U belt de huisartsenpost alleen voor spoedeisende medische hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts.

Vanaf 15 juni 2015 bevindt de huisartsenpost in 's-Hertogenbosch zich in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. De huisartsenpost werkt daar intensief samen met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Dankzij deze intensieve samenwerking kan de patiënt altijd de juiste zorg geboden worden, op één locatie.

Het adres is:

Jeroen Bosch Ziekenhuis, ingang Spoedeisende Hulp

Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch

Levensbedreigende spoed? Bel 112

Niet levensbedreigende spoed? Bel 088 876 5050  

Als u bovenstaand nummer belt, houd dan de volgende gegevens van de patiënt bij de hand:

  • Naam, adres en geboortedatum
  • Gegevens van de verzekering
  • Uw BSN-nummer (staat op uw paspoort of rijbewijs)
  • Naam van de eigen huisarts
  • Eventuele medische gegevens van de patiënt, zoals de temperatuur 

Als u de huisartsenpost belt, krijgt u eerst een keuzemenu om de spoed van uw telefoontje te beoordelen. U wordt gevraagd een 1 in te toetsen bij een levensbedreigende situatie en een 2 bij een niet-levensbedreigende situatie. Als u een 1 intoetst wordt u met voorrang geholpen. Uiteraard streeft de huisartsenpost naar een zo kort mogelijke wachttijd aan de telefoon. Na het keuzemenu wordt u te woord gestaan door een ervaren en speciaal voor dit werk opgeleide doktersassistente. Het dienstdoende team stuurt altijd een bericht naar uw eigen huisarts over de medische hulp die is verleend. Deze gegevens worden toegevoegd aan uw medisch dossier.

Voor meer informatie kunt ook terecht op https://huisartsenpostenoostbrabant.nl/locatie/huisartsenpost-s-hertogenbosch/