Huisartsenpraktijk balie A

Afspraak makenSpreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op werkdagen. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur of 24 uur per dag een verzoek om een afspraak indienen via dit online formulier.

Als u belt voor een afspraak of u maakt een afspraak aan de balie zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en mate van spoed van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefoonnummers

G.J.H.M. Luiken 073-6235599
A.J. Methorst 073-6233588
D.M.J. van Steen-Marcus       073-6233211
   

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.
Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Backoffice