Klacht?Heeft u een klacht?
De praktijk vindt het belangrijk om hier op de juiste manier mee om te gaan.

Afbeeldingsresultaat voor klacht

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden.
Iedere klacht wordt met zorg bekeken en verwerkt.

Doel:
Klachten van patiënten op systematische wijze behandelen gericht op:

  • Het behoud van een goede behandelrelatie met de patiënt.
  • Het verbeteren van onze dienstverlening.

Werkwijze:
Heeft u een klacht over de geleverde huisartsenzorg. U meldt dit in eerste instantie bij uw eigen huisarts. Dat kan ook wanneer de klacht over bijvoorbeeld de doktersassistent(e) gaat. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met voorzieningen van de praktijk.  Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen.

Voor het zorgvuldig en correct behandelen/afhandelen van een klacht van een patiënt, worden onderstaande stappen gevolgd. De klachtencoördinator is E. Guelen.

  • Een patiënt meldt zich met een klacht aan de balie of vult online het klachtenformulier in.
  • De patiënt wordt geïnformeerd over de klachtenprocedure, de klacht wordt schriftelijk vastgelegd op het interne registratieformulier dat meteen naar de interne klachtencoördinator wordt gestuurd.
  • De klachtencoördinator zorgt voor een correcte afwikkeling van de binnengekomen klacht. Zij stuurt een ontvangstbevestiging en belt binnen 5 werkdagen naar  de patiënt. 
  • De klacht wordt  binnen 4 weken afgehandeld.
  • Wanneer de patiënt het niet eens is met de afhandeling van zijn klacht, dan kan hij zich wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie. Iedere huisarts van huisartsenmaatschap West is aangesloten bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Voor meer informatie kunt u terecht op www.skge.nl.