Praktijkinformatie

AlgemeenAlgemeen

Binnen de huisartsen maatschap den Bosch West werken 5 huisartsen. Verder zijn er 4 praktijkondersteuners en 6 assistentes werkzaam. Hoewel de huisartsen nauw samenwerken,  heeft u als patënt uw eigen huisarts. Die is dan ook het meest op de hoogte van uw gegevens. We maken gebruik van een gezamenlijk computer systeem. Bij afwezigheid van uw eigen huisarts, zijn uw gegevens wel beschikbaar binnen de praktijk.

Praktijkondersteuners (POH)

De praktijkondersteuners staan de huisartsen bij in het verlenen van zorg aan mensen met chronische ziekten, zoals Michelle: suikerziekte (diabetes mellitus) en hoge bloeddruk en hart-vaatziekten (hypertensie), Jacqueline: longziekten (astma/ COPD). Zij geven advies, voorlichting en instructies mbt medicatie, altijd in overleg met uw eigen huisarts. De POH heeft een eigen spreekuur, en daardoor meer tijd en aandacht voor de patiënt. Als nodig kunnen zij ook huisbezoeken afleggen.

Zorg voor kwetsbare ouderen

In onze praktijk is er met ingang van 2010 een speciale POH voor "zorg voor kwetsbare ouderen": Ilse van der Vaart. Voor iedereen, waarvan de familie of de verpleegkundige bezorgd is vanwege de thuissituatie, of in geval van poly-farmacie, kan zij gevraagd worden. Zij is opgeleid om thuis uitgebreid onderzoek en inventarisatie te doen met hulp van het TRAZAG instrument, waarmee de kwetsbaarheid van ouderen duidelijk naar voren komt. Hiermee kan advies gegeven worden om aanpassingen te kunnen doen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Zij heeft kontakt met de verschillende thuiszorgorganisaties, het wijkteam of met de casemanager in het ziekenhuis. Verder werkt ze samen met fysio- en ergotherapeuten.

Indien er aanleiding voor is, kan zij beschikken over een beoordelingsmethode voor eventueel aanwezigheid van dementie: de Minimal Mental State Examination (MMSE). We werken samen in het keten-informatie systeem (KIS) met de specialist ouderengeneeskunde en de geriater: als nodig is er bespreking in het Multi-Disciplinair Overleg (MDO) of direkt kontakt. Ilse werkt met Zorgverband, hiermee kan er direkt input geleverd worden door de mantelzorg, welzijn of anderen. Ook helpt zij zonodig bij de aanvraag van een CIZ-indicatie en bij het inzetten van thuiszorg.

Sinds kort is er een mogelijkheid van gezamenlijk consult van de specialist ouderengeneeskunde op de praktijk. Dit gebeurt in overleg met Ilse of met uw eigen huisarts. Wij hebben met dit projekt " zorg voor kwetsbare ouderen" een prijs gewonnen in het kader van innovatie, ondersteund door subsidie van ZonMW

Ilse van der Vaart heeft een eigen telefoon nummer: 06-47462421 ivm zorg voor kwetsbare ouderen.

Praktijkondersteuners POH-GGZ

Bij ons zijn er  2 praktijkondersteuners werkzaam, speciaal voor psychische problemen. Mede met hulp van de gemeente zijn zij aangesteld voor 4 dagen per week: Maartje van der Aa en Willem Hazenberg. U kunt een afspraak maken met de assistentes, die bereikbaar zijn via het telefoon nummer van de praktijk: 073-6215989.