PrivacywetgevingVanaf 25 mei zijn wij verplicht om aan de onderstaande eisen te voldoen. 

Het is namelijk zo dat de AVG een aantal aanvullende eisen stelt ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om uw:

  • gegevens beter te beveiligen;
  • patiënten meer controle te geven over hun gegevens;
  • u te stimuleren gericht beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Wat betekent dit voor u? 

Als u bijvoorbeeld vaak zaken regelt voor uw partner, kind of ouder dan moeten wij dit schriftelijk vastleggen. U moet dan denken aan het uitwisselen van gegevens zoals;

- uitslagen opvragen
- documenten/dossiers ophalen en opvragen
- inhoudelijke vragen over het dossier
- etc. 

Let op: wij mogen dus vanaf 25 mei géén informatie delen met derden, tenzij wij dit formulier getekend terug hebben gekregen. 

Hieronder kunt u het formulier downloaden. Zodra u deze volledig heeft ingevuld, kunt u deze afgeven bij de balie assistente of mailen naar huisartsenmaatschapwest@ezorg.nl 

Afbeeldingsresultaat voor AVG

Mocht er iets niet duidelijk zijn, of heeft u nog andere vragen mbt dit onderwerp, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de praktijk.