Logopedie

  • Logopedie Helpt

    Welkom. U kunt naar beneden lopen voor vragen op ma,di, wo en vr Sinds 20 jaar werkt Alies Olling als logopedist waarvan 14 jaar in de Helftheuvel. Marga van de Westelaken logopedist en leerkracht werkt er ook. Wij zijn allebei all-round geschoold en getraind. Eten en drinken - Open mond - Duimen - Niet goed kunnen kauwen of slikken Spraak - Onduidelijk spreken - Moeite met het uitspreken van woorden of klanken - Snel en onverstaanbaar spreken (broddelen) ook voor volwassene - Dysarthrie Taal - Meertaligheid - Onvoldoende begrip van wat er gezegd wordt - Te kleine woordenschat - Woordvindingsproblemen eh, dat ding - Taal is niet gelijk aan leeftijdsgenootjes - Vreemde zinnen - Een verhaal vertellen dat ouders niet kunnen begrijpen/verstaan - Afasie Stem en Adem - Verkeerd ademen bij het spreken - Verkeerd stemgebruik - Buiten adem raken - COPD - Keelpijn/ stem kwijt Gehoor - liplezen - Slechthorendheid - Verschillen tussen klanken niet kunnen horen - Het niet goed kunnen onthouden van opdrachten Baby-logopedie Preverbale logopedie. Als ze niet goed drinken, kauwen. zie prelogopedie.nl babygebaren cursus door Marga van de Westelaken Lezen - Kinderen met problemen in de voorwaarden voor het leesproces, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Specialisaties zijn : meertaligheid spraakstoornissen hanen oudercursus voor kinderen tussen 1,6 en 6 jaar oud babylogopedie/ babygebaren liplezen/spraakafzien OMFT, slikken en slecht eten/drinken stem- en ademtherapie hoesten Logopedie Helpt is ook gevestigd in BBS Westerbreedte en de Schans Zie www.nvlf.nl
    Openingstijden: ma-di-wo-vr BBS Westerbreedte wo,do,vr 06-33826186
    Telefoonnummer: 06-42317366 Telefoonnummer: 06-42317366
    Alies Olling en Marga van de Westelaken