COPD (o.a. chronische bronchitis en longemfyseem)

Wat is Ketenzorg?

COPD (o.a. chronische bronchitis en longemfyseem)

Voor wie is het zorgprogramma COPD?

Alle patiënten met COPD (o.a. chronische bronchitis en longemfyseem), die onder behandeling zijn van de huisarts.

Wat is het zorgprogramma COPD?

Bij patiënten met astma en COPD is sprake van een (chronische) ontsteking van de luchtwegen. Bij astma spelen meestal een erfelijke aanleg en allergieën een rol. Bij COPD ontstaat meestal door langdurig contact met schadelijke prikkels, zoals roken.

De praktijkondersteuner (POH) van uw huisarts houdt een spreekuur voor patiënten met COPD. Aangezien de behandeling en leefregels bij COPD soms erg ingrijpend zijn, kunt u hierbij goede ondersteuning gebruiken.

De praktijkondersteuner geeft deze ondersteuning in de vorm van informatie, begeleiding bij stoppen met roken, advies, instructie en praktische tips. Zij gaat in op de problemen die u ervaart bij het omgaan met COPD. Bovendien voert de praktijkondersteuner professionele longfuncties (spirometrie) uit in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner werkt altijd onder supervisie van uw huisarts.

Welke zorgaanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?

Uw huisarts en de praktijkondersteuner werken binnen het zorgprogramma voor COPD samen met andere zorgaanbieders in Gezondheidscentrum Den Bosch West. Na overleg met uw huisarts of de praktijkondersteuner kunt u worden doorverwezen naar een één van de volgende zorgaanbieders:

  • Diëtist
  • Fysiotherapeut
  • Longarts
  • Oefentherapeut

Uiteraard wordt uw behandeling aangepast aan uw persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Wilt u meer weten over het zorgprogramma COPD? Neem dan contact op met uw huisarts of de praktijkverpleegkundige of - ondersteuner.

Voor meer informatie over COPD verwijzen wij u graag naar de website van het Longfonds: www.longfonds.nl