Ophalen medische gegevens bij uw huisarts

Ophalen medische gegevens bij uw huisartsIn een aantal gevallen kunt u als patiënt uw medische gegevens opvragen bij uw huisarts.

1. Bij verhuizing naar een andere huisarts.

In de meeste gevallen gebeurt de uitwisseling van medische gegevens naar een nieuwe huisarts via een streng beveiligde website zodat uw nieuwe huisarts de gegevens meteen digitaal in zijn patiëntendossier beschikbaar heeft.

In uitzonderlijke gevallen kunt u het dossier persoonlijk ophalen bij uw oude huisarts en afgeven aan uw nieuwe huisarts. Hieronder staat beschreven hoe dat kan.

2. U wenst zelf inzage in (een deel) van uw dossier of u wenst dit ter beschikking te stellen aan derden.

U kunt via MijnGezondheid.net online uw medisch dossier inzien.

Als dit niet lukt kunt u uw huisarts verzoeken (een deel van) uw dossier ter inzage te geven. Dat kan op twee manieren, digitaal of op papier. In de regel stellen wij uw dossier gratis ter beschikking indien u een virusvrije usb-stick beschikbaar stelt waarop de informatie geplaatst kan worden. Indien u (een deel) van uw dossier op papier wenst te ontvangen, kost dat € 0,23 per kopie. Het is niet mogelijk informatie uit uw dossier via e-mail of een andere elektronische wijze te ontvangen.

Indien u persoonlijk uw gegevens komt opvragen bij de praktijk, zijn deze binnen vijf werkdagen beschikbaar om op te halen.

Indien u iemand machtigt om de gegevens op te halen geldt dezelfde termijn, alleen moet onderstaand machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend afgegeven worden aan de balie. De gemachtigde moet zich kunen legitimeren bij de medewerker van de praktijk die de aanvraag afhandelt.

Machtigingsformulier opvragen medische gegevens