Praktijkgegevens

PraktijkondersteuningBinnen onze huisartsenpraktijk maken we gebruik van Praktijkondersteuners. We kennen twee soorten praktijkondersteuners; POH somatiek en POH GGZ (geestelijke gezondheidszorg). De functie wordt ingevuld door zorgprofessionals met een relevante beroepsopleiding en werkervaring en een aanvullende opleiding.

Als praktijkondersteuner somatiek zijn Claire van Trier en Johan van Mook werkzaam binnen onze praktijk. Zij begeleiden patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening zoals diabetes (suikerziekte), astma/COPD (longaandoeningen) en hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol (cardiovasculair risico management). Zij geven voorlichting over het ziektebeeld, begeleiden de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voeren controleonderzoeken uit. Kijk op de website onder Ketenzorg voor meer informatie over deze ziekten.

Ook zijn de praktijkondersteuners opgeleid om zorg te kunnen verlenen aan zogenaamde kwetsbare ouderen. Hierbij wordt de totale situatie van de patiënt in beeld gebracht en met de juiste instanties de nodige zorg verleend en gecoördineerd.

Praktijkondersteuners zijn gehouden aan beroepsgeheim. Afspraken bij hen kunnen gemaakt worden via de assistente van uw eigen huisarts.

Aanwezigheid praktijkondersteuner somatiek

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Claire van Trier Hele dag Hele dag Halve dag X X
Johan van Mook Hele dag Hele dag Halve dag Hele dag Hele dag

 

 

 

Gang A

Als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg zijn Jo Kutchinsky en Maartje van der Aa werkzaam binnen onze praktijk. Zij bieden kortdurende begeleiding, adviesgesprekken en hulp bij doorverwijzing op het gebied van psychosociale problemen.
Onze praktijkondersteuners hebben regelmatig overleg met uw huisarts en zijn gehouden aan het beroepsgeheim.
Afspraken met onze praktijkondersteuners kunt u maken via de assistente van uw eigen huisarts. Indien u voor de eerste keer een afspraak wil maken kan dat alleen op advies van uw eigen huisarts.

Aanwezigheid praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Jo Kutchinsky X Hele dag X Hele dag X
 Maartje van der Aa Hele dag Halve dag Hele dag X Halve dag

 

 

 Pohkamersa